บริการออกแบบตกแต่งภายในและก่อสร้างครบวงจร

การออกแบบโครงร่าง (การวางแผนก่อนการออกแบบและตกแต่งภายใน)

 • การกำหนดโดยสังเขป
 • เค้าโครงการวางเฟอร์นิเจอร์
 • การกำหนดแนวคิด
 • การกำหนดงบประมาณ

พัฒนาแบบแปลน

 • การพัฒนาแนวคิด
 • มูดบอร์ด / บอร์ดวัสดุ
 • การสร้างแบบ3มิติ
 • การกำหนดงบประมาณ

การก่อสร้าง

 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบประปา
 • พื้น, ผนัง, ฉากกั้นห้อง
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

เอกสารสัญญา

 • แบบสำหรับการก่อสร้าง
 • ข้อกำหนด
 • บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา